Відповідно до  статті  4. Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»: у межах програми медичних гарантій держава гарантує громадянам, іноземцям, особам без громадянства, які постійно проживають на території України, та особам, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, повну оплату за рахунок коштів Державного бюджету України необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням:

 • екстреної медичної допомоги;
 • первинної медичної допомоги;
 • вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги,

КНП «Міська дитяча  поліклініка» надає безоплатно наступні послуги, передбачені специфікаціями та умовами закупівлі медичних послуг за кожним напрямком, які є частиною договору з Національною службою здоров’я України, а саме у межах первинної медичної допомоги:

Медичне спостереження лікаря – педіатра, включаючи профілактичну та лікувально-діагностичну допомогу

У лікаря – педіатра, з яким укладена декларація, можна отримати за паперовим направленням наступні лабораторно – діагностичні обстеження:

 • загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;
 • загальний аналіз сечі;
 • глюкоза крові;
 • загальний холестерин;
 • вимірювання артеріального тиску;
 • електрокардіограма;
 • вимірювання ваги,зросту, окружності талії;
 • швидкі тести на антиген COVID-19, на вагітність, ВІЛ, вірусні гепатити;
 • забір матеріалу для ПЛР дослідження на COVID-19.

У межах вторинної  медичної допомоги безоплатно за пакетом  «АМБУЛАТОРНА ВТОРИННА (СПЕЦІАЛІЗОВАНА) ТА ТРЕТИННА (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНА) МЕДИЧНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ, ВКЛЮЧАЮЧИ МЕДИЧНУ РЕАБІЛІТАЦІЮ ТА СТОМАТОЛОГІЧНУ ДОПОМОГУ» : отримати за електронним направленням лікаря – педіатра або сімейного лікаря

 Консультацію лікарів- спеціалістів:

 • лікар-невролог дитячий
 • лікар-офтальмолог дитячий
 • лікар-хірург дитячий
 • лікар-ортопед-травматолог дитячий
 • лікар-отоларинголог дитячий
 • лікар-уролог дитячий
 • лікар-ендокринолог дитячий
 • лікар-дерматовенеролог дитячий
 • лікар-гастроентеролог дитячий
 • лікар-кардіоревматолог дитячий
 • лікар-алерголог дитячий
 • лікар-пульмонолог дитячий
 • лікар-нефролог дитячий
 • лікар-гематолог дитячий
 • лікар-сурдолог
 • лікар-інфекціоніст дитячий
 • лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку
 • лікар-фізіотерапевт
 • лікар-психолог

За призначенням лікаря ( педіатра, сімейного лікаря, лікаря-спеціаліста) за електронним направленням в КНП «Міська дитяча поліклініка» на безоплатній основі проводяться:

Лабораторні обстеження

І. Гематологічні :

Загальний аналіз крові (гемоглобін, лейкоцити, еритроцити, гематокрит,середній об’єм еритроцитів,середній вміст гемоглобіну в еритроцитах,сер. концентрація гемоглобіну в еритроцитах, кількість тромбоцитів,тромбокрит, ШОЕ) з  лейкоцитарною формулою.

Підрахунок  тромбоцитів,  тривалість кровотечі,  час зсідання крові, малярійні паразити.

ІІ. Загальноклінічні:

Аналіз сечі: колір, прозорість, питома вага, реакція, білок (якісне та кількісне визначення ), глюкоза  ( якісне та кількісне визначення ), жовчні пігменти, кетонові тіла, формені елементи, кількість формених елементів ( сеча по – Нечипоренко), питома вага у тригодинних порціях протягом доби     ( проба Зимницького), уроцитограмма.

Аналіз фекалій: колір, консистенція, форма,  яйця гельмінтів, личинки гельмінтів, найпростіші,  формені елементи та залишки їжі, крохмаль, йодофільна флора, нейтральний жир, реакція на приховану кров, зішкріб на ентеробіоз.

Аналіз мазка на флору, цитологічне дослідження мазків ( гінекологія ).

Ш.Біохімічні методи досліджень:

1.Визначення загального білку в сироватці крові

2.Визначення глюкози  в сироватці крові

3.Визначення  білірубіну в сироватці крові

4.Визначення прямого та непрямого білірубіну в сироватці крові

5.Визначення аланінамінотрансферази (АлАТ) в сироватці крові

6.Визначення аспартатамінотрансферази (АсАТ) в сироватці крові

7.Визначення альфа-амілази в сироватці крові

8.Визначення лужної фосфатази в сироватці крові

9.Визначення неорганічного фосфору в сироватці крові

10.Визначення загального кальцію в сироватці крові

11.Визначення креатиніну  в сироватці крові

12.Визначення  сечовини в сироватці крові

13.Визначення загального холестеролу в сироватці крові

14.Визначення глікозильованого гемоглобіну в сироватці крові

            IV.Серологічні:

 • Реакція мікропреципітаціі з кардіоліпіновим антигеном на сифіліс
 1. Імунологічні:
 • Антистрептолізин-О, С-реактивний протеїн, Ревматоідний фактор ( ревмопроби )
 • Група крові, резус фактор,
 • Гормони: ТТГ,  Т4(вільний),  АТПО,

       А/т  IgG та IgM до Covid -19,

Інструментальні та функціональні обстеження  (ультразвукова діагностика (УЗД органів черевної порожнини, нирок, сечового міхура та сечовивідних шляхів, молочних залоз, щитовидної залози, серця (ехо-кардіографія), чоловічих статевих органів, матки та придатків) , нейросонографія, енцефало-графія, М-ЕХО енцефалоскопія, електрокардіографія (ЕКГ), добове моніторування ЕКГ (Холтерівське), спірометрія,езофагогастродуоденоскопія,  цифрові рентгенологічне та   флюорографічне обстеження.

В КНП «Міська дитяча поліклініка»  можна отримати курс реабілітаційного лікування дітей з ураженням опорно- рухового апарату, з ураженням нервової системи, медичної реабілітації немовлят, які народились передчасно та/або хворими, упродовж перших трьох років життя.

На всі види інструментальних обстежень є попередній запис через лікаря, який скерував або  за телефонами відділу довідок та попереднього запису:

(0372) 54-75-48 ,  (0372) 51-49-67.

Детальнішу  інформацію можна отримати у лікаря, з яким заключена декларація.