ВІДОМОСТІ
суб’єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження медичної практики

     від “27” липня 2018 року

Найменування (повне найменування) юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “Міська дитяча поліклініка”.

Форма власності (для юридичних осіб): КОМУНАЛЬНА

Код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті): 23248085

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи – підприємця: 58005, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРНІВЦІ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, БУДИНОК 109

Адреса місця провадження господарської діяльності з медичної практики юридичної особи або фізичної особи – підприємця:

 – 58005, Чернівецька обл., м. Чернівці, проспект Незалежності, 109;

– 58032, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Головна, 218;

– 58023, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Руська, 273;

Керівник юридичної особи (посада, прізвище, ініціали): Директор, Хорошенюк Іван Іванович

Телефон: (0372)51-13-19

Вид господарської діяльності: МЕДИЧНА ПРАКТИКА

Лікарські та провізорські спеціальності (крім судово-медичної гістології, судово-медичної експертизи, судово-медичної імунології, судово-медичної криміналістики, судово-медичної токсикології, судово-медичної цитології, судово-психіатричної експертизи);

Фізична та реабілітаційна медицина, Бактеріологія, Дитяча алергологія, Дитяча анестезіологія, Дитяча гастроентерологія, Дитяча гематологія, Дитяча гінекологія, Дитяча дерматовенерологія, Дитяча ендокринологія, Дитяча імунологія, Дитяча кардіоревматологія, Дитяча неврологія, Дитяча нефрологія, Дитяча ортопедія і травматологія, Дитяча отоларингологія, Дитяча офтальмологія, Дитяча пульмонологія, Дитяча урологія, Дитяча хірургія, Дитячі інфекційні хвороби, Ендоскопія, Клінічна біохімія, Клінічна лабораторна діагностика, Лікувальна фізкультура, Медична психологія, Організація і управління охороною здоров’я, Педіатрія, Рентгенологія, Рефлексотерапія, Сурдологія, Ультразвукова діагностика, Фізіотерапія, Функціональна діагностика;

Спеціальності молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою.

мол. Сестринська справа, мол. Лабораторна справа (гігієна), мол. Лабораторна справа (клініка), мол. Медична статистика, мол. Рентгенологія, мол. Сестринська справа (операційна)