ВІДОМОСТІ
суб’єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження медичної практики

     від “27” липня 2018 року

Найменування (повне найменування) юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “Міська дитяча поліклініка”.

Форма власності (для юридичних осіб): КОМУНАЛЬНА

Код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті): 23248085

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи – підприємця: 58005, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРНІВЦІ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, БУДИНОК 109

Адреса місця провадження господарської діяльності з медичної практики юридичної особи або фізичної особи – підприємця:

 – 58005, Чернівецька обл., м. Чернівці, проспект Незалежності, 109;

– 58032, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Головна, 218;

– 58023, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Руська, 273;

Керівник юридичної особи (посада, прізвище, ініціали): Директор, Хорошенюк Іван Іванович

Телефон: (0372)51-13-19

Вид господарської діяльності: МЕДИЧНА ПРАКТИКА

Лікарські та провізорські спеціальності (крім судово-медичної гістології, судово-медичної експертизи, судово-медичної імунології, судово-медичної криміналістики, судово-медичної токсикології, судово-медичної цитології, судово-психіатричної експертизи);

Організація і управління охороною здоров’я, педіатрія, дитяча гінекологія, дитяча пульмонологія, дитяча алергологія, дитяча  гастроентерологія, дитяча дерматовенерологія, дитяча ендокринологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча нефрологія, дитяча неврологія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча хірургія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча урологія, дитяча анестезіологія, дитячі інфекційні хвороби, ендоскопія, дитяча імунологія, сурдологія, дитяча гематологія, фізіотерапія, лікувальна фізкультура, клінічна лабораторна діагностика, бактеріологія, рентгенологія, рефлексотерапія, ультразвукова діагностика, функціональна діагностика, загальна практика – сімейна медицина;

Спеціальності молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою.

Акушерська справа, сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична статистика, лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (гігієна), рентгенологія.